دمنوش ها

دمنوش های نیوشا ترکیبی از چندین گیاه دارویی و یا میوه های پرخاصیت هستند که با هدف بهبود یک یا چند مورد خاص در بدن با یکدیگر ترکیب شده اند.

دمنوش نیوشا برای افرادی که علاقه ای به مصرف چای ندارند جایگزین بسیار مناسبی هستند. دمنوش های نیوشا در دو حالت کیسه ای و فله ای عرضه می شود و محتویات داخلی آنها دستچینی از بهترین موارد است.

دمنوش های نیوشا عبارتند از :

- دمنوش ریزمیوه های قرمزنیوشا

- دمنوش ریزمیوه های استوایی نیوشا

- دمنوش مثلثی معجون رویایی نیوشا

- دمنوش مثلثی حس خوب زندگی نیوشا

- دمنوش مثلثی به نیوشا

- دمنوش گل گاوه زبان سنبل الطیب به لیمو زیرفون نیوشا

- دمنوش گزنه شنبلیله و گشنیز نیوشا

- دمنوش خارمریم، شاهتره و کاسنی نیوشا

- دمنوش رویبوس نیوشا

- دمنوش چای ترش نیوشا